Asiatiska långhorningar har hittats på ett sex hektar stort område

6.11.2015

Livsmedelssäkerhetsverket Evira håller på att avgränsa området i Östra Haxböle och Kungsbacka i Vanda, där asiatiska långhorningar har fått fotfäste i lövträden.Man vet nu att asiatiska långhorningar förekommer på ett sex hektar stort område.Under vintern kommer lövträden på området att fällas med undantag av ekar, äppelträd och rönnar.

Runt förekomstområdet upprättas en två kilometer bred buffertzon från vilken inga lövträd får transporteras bort på grund av risken för att långhorningarna ska spridas.

Kartor över området där asiatiska långhorningar förekommer och buffertzonen finns på Eviras webbplats.Kartorna är baserade på det man nu vet, så det kan komma preciseringar när kartläggningen hinner längre.

Tills vidare ska invånarna inte själva på egen hand fälla träd på förekomstområdet eller inom buffertzonen.Evira ger anvisningar senare hur man i praktiken ska göra för att fälla och hantera träd.För dem som bor i området ordnas senare i höst ett informationsmöte där det berättas om asiatiska långhorningar och hur de ska utrotas.

Om du upptäcker fullvuxna asiatiska långhorningar ska detta anmälas till Evira per e-post till kasvinterveys(at)evira.fi.Hål i stammarna på lövträd som växer inom buffertzonen ska också anmälas per e-post.Det skulle vara bra att bifoga ett fotografi till anmälan.

Läs mera:  
www.evira.fi/asiatisk långhorning

Kartor (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely+ja+tuotanto/kasvitaudit+ja+tuholaiset/vaaralliset+kasvitaudit+ja+tuholaiset/aasianrunkojaara/kartat/

Mera information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607

 

Teman: