Det lönar sig att undvika okontrollerat utsäde

26.3.2015

Utsäde får säljas endast om det är certifierat, vilket framgår av att det har garantibevis. Det garanterar att utsädesproduktionen har varit kontrollerad och att utsädet är officiellt granskat för försäljning.

”Köparen har rätt att kräva att ett partispecifikt garantibevis är fäst på varje utsädesförpackning. Det lönar sig att undvika utsäde som saknar garantibevis, eftersom okontrollerat utsäde kan leda till skördeförluster i fråga om både kvalitet och kvantitet. Ogräs, till exempel flyghavre, kan också spridas via utsädet”, säger överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

På garantibeviset anges utsädets växtslag och sort, utsädesklass, partiets kod och datum för provtagning och grobarhetsbestämning. På garantibeviset i Finland anges dessutom uppgifter om kvaliteten såsom utsädets grobarhet, renhet, tusenkornsvikt och packeri som har förpackat partiet.

Evira godkänner utsädespackerier och har tillsyn över marknadsföringen

Endast utsädespackerier som är godkända av Evira får förpacka certifierat utsäde. Det finns 151 godkända utsädespackerier i Finland. En förteckning över packerierna finns på Eviras webbplats.

Utsädesmarknaden övervakas av Eviras och NTM-centralernas inspektörer samt Tullen.

Läs mera:
Certifiering och garantibevis 
Utsädespackerier 

Mer information:
överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, tfn 040 833 2482

 

Teman: