En ny generation av koloradoskalbaggar har kommit upp på potatisblasten

20.8.2015

Den svala sommaren har fördröjt koloradoskalbaggarnas utveckling. Vecka 34 konstaterades att de första fullvuxna skalbaggarna av en ny generation hade kommit upp ur jorden och förekom på potatisblasten. Nu är det mycket viktigt att både yrkes- och husbehovsodlare aktivt kontrollerar förekomsten av koloradoskalbaggar. Det lönar sig också att kontrollera blasten som finns kvar på områden där potatisen redan har tagits upp. Livsmedelssäkerhetsverket Evira ber om anmälan av misstankar om och observationer av skalbaggar till journumret.

”Potatisblasten börjar redan avmogna, vilket gör det svårare att upptäcka skalbaggarna. Man kan anta att antalet skalbaggsförekomster är större än det som hittills upptäckts. Skalbaggar kan hittas så sent som då potatisen tas upp. Med tanke på det fortsatta bekämpningsarbetet är det viktigt att få information om skalbaggsförekomster ännu i höst”, säger överinspektör Atro Virtanen vid enheten för växthälsa.

Anmäl observationer till journumret

Evira uppmanar att man ska ringa och anmäla alla misstankar om koloradoskalbaggar till journumret:040 801 4407 (säkrast kl. 9 - 20, även på veckosluten).

För inspektionerna och bekämpningen svarar Eviras och Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) inspektörer. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar myndigheternas möjligheter att lyckas med sina bekämpningsåtgärder.

Sommarens upptäckter i Södra Karelen och Södra Savolax

Fram till 20 augusti 2015 har 14 förekomster av koloradoskalbaggar hittats. Fyra av dem upptäcktes redan i fjol höstas. Alla förekomster är skalbaggar som kommit till förekomstplatserna år 2014 eller 2013 och som har övervintrat där eller avkomma av dessa.

En fullvuxen koloradoskalbagge är ungefär 1 cm lång och har välvd rygg. På ryggen har den tio svarta längsgående ränder på gul botten. Larverna är cirka 1 cm långa, gulröda och de har två rader med svarta prickar längs sidorna.

Mera information om och bilder av koloradoskalbaggar och förekomstplatser samt anvisningar för granskning och åtgärder: www.evira.fi/koloradoskalbagge

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607

 

 

Teman: