Farliga skalbaggslarver i träförpackningar med kinesiska stenvaror

11.5.2015

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har för första gången hittat levande larver av asiatiska långhorningar i trähäckar som har använts som transportförpackning för kinesiska stenvaror. Asiatisk långhorning är en skalbagge som förstör lövträd och som hotar att spridas till Europa.

EU-länderna kontrollerar speciellt träförpackningsmaterial för stenvaror från Kina, eftersom det har konstaterats brister i dessa förpackningsmaterial. Den här gången hade träförpackningarna korrekt märkning om behandling mot växtskadegörare enligt standarden ISPM 15, men ändå hittades levande larver.

Asiatisk långhorning är en farlig växtskadegörare vars värdväxter är sådana lövträd som är vanliga också i Finland såsom asp, poppel, sälg, lönn, björk, al, äppelträd och päronträd. Långhorningens stora larver lever inne i trädstammen och äter stora gångar i stammen. Till följd av angreppen torkar kvistarna och hela trädet kan dö.

Asiatiska långhorningar som har följt med förpackningsmaterial har redan kommit ut i naturen i åtminstone Tyskland, Holland, Frankrike, Österrike, Italien och England.

”Fastän asiatisk långhorning har kommit ut i naturen i vissa länder har EU-länderna dock inte ännu gett upp. Man vill inte att den nya farliga växtskadegöraren ska bli permanent förekommande i EU-området”, säger överinspektör Atro Virtanen vid Eviras enhet förväxthälsa.

Asiatisk långhorning förekommer permanent i USA, Kanada, Kina samt Syd- och Nordkorea.

Till Finland importeras cirka 60 000 ton stenvaror per år från Kina för att användas på byggarbetsplatser. Mest importeras det i april–september, då gator och gårdsområden byggs.

Larvgångar och spånor ska anmälas till Evira

Företag som importerar och hanterar stenvaror från Kina ska kontrollera om träförpackningarna innehåller levande insekter, larvgångar eller spånor från att larver har ätit av trämaterialet. Sådana observationer ska anmälas till Evira. Insekter och larver som hittas ska tas till vara, helst levande, till exempel i en glasburk.

Foton och mera information om asiatisk långhorning

Anmälningar: kasvinterveys /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607

 

Teman: