Känn igen den förödande päronpesten i tid i din trädgård

26.5.2015

<p>Växtsjukdomen päronpest, som orsakas av en bakterie, hotar sprida sig till Finland med plantor av frukt- och prydnadsväxter som importeras från andra länder. Den som har en trädgård ska nu ge akt på de plantor som planterats under de senaste åren. Sjukdomen får växternas skott att vissna och svartna och kan till slut helt ta död på växten.</p>

Sjukdomen hittades för första gången i Finland sommaren 2014 i en päronodling på Åland. Värdväxter som är mottagliga för päronpest är äppel- och päronträd, oxbär, rönnar, häggmispel och hagtorn, rosenkvitten och aronia.  

På försommaren vissnar spetsarna på unga skott

Det lönar sig att ge akt på värdväxterna under blomningstiden i maj–juni. Då vissnar de unga skotten och böjs nedåt på grund av att bakterierna förhindrar vätsketransporten.

Senare får bladen nekrosfläckar eller mittnerven svartnar. De slokande blomställningarna, vissnade bladen och skrumpna, svartnade frukterna sitter kvar på skotten. De döda skotten är sega och böjliga. Småningom sprids sjukdomen till grövre grenar och till stammen och bildar nekrosfläckar under vilka träet blir brunt. Om det är varmt och fuktigt avsöndras ljusa droppar av bakterieslem från fläckarnas kanter. De angripna skotten svartnar och ser därför brända ut. Pollinerande insekter sprider sjukdomen till andra växter.

Angripna växter och värdväxter som växer i närheten av dem ska förstöras, eftersom det inte finns några kemiska metoder att bekämpa sjukdomen. Det är viktigt att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt så att den inte hinner sprida sig i omgivningen.

Utländska plantor ska ha ZP-märkning på namnlapparna

Från utlandet får man importera plantor av päronpestens värdväxter endast om de har ZP-märkning på namnlapparna. Märkningen visar att plantan har producerats under myndighetskontroll på ett område där sjukdomen inte förekommer. Plantor från hobbyodlare eller från naturen får inte importeras, eftersom de kan bära på sjukdomen päronpest latent.

Observationer ska anmälas till Evira

Om du misstänker symtom på päronpest ska det anmälas till Evira antingen per e-post  kasvinterveys /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi. Prover som en växtinspektör tar undersöks avgiftsfritt i Eviras laboratorium. Enligt lagen är man skyldig att göra anmälan om sjukdomen för att det ska gå att hindra den från att få fotfäste i Finland.


Mera information och foton:
www.evira.fi/paronpest
Frågor och svar om päronpest

Mer information:
överinspektör Paula Lilja tfn 040 542 1965
sektionschef Raija Valtonen tfn 040 560 2510

 

Teman: