Plantor av päronträd smittade med päronpest har kommit ut i handeln

17.6.2015

Bakteriesjukdomen päronpest har för första gången hittats på det finländska fastlandet. Sjukdomen har bekräftats i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar av estländska plantor av Pepi-päronträd som har funnits till salu i plantbutikerna. De som har köpt plantorna uppmanas returnera dem till inköpsstället.

Det smittade partiet, som kommer från Estland, omfattar cirka 300 växter som har sålts bland annat i K-Rauta- och Rautia-affärerna i södra och mellersta Finland. Maisematukku Oy har importerat växterna till Finland hösten 2014. För att förhindra spridning av päronpest har en del av plantorna tagits bort från handeln efter att Eviras preliminära testresultat tydde på att de kunde vara smittade med päronpest. En del av plantorna har dock redan sålts. 

Hindra spridning av sjukdomen, returnera plantorna

På Eviras webbplats finns en förteckning över de plantbutiker som har sålt smittade plantor. Om en konsument har köpt en estnisk planta av päronträd av sorten Pepi våren 2015 från någon av affärerna som nämns i förteckningen ska plantan returneras till inköpsstället. På så sätt kan man hindra päronpesten från att spridas till den egna trädgården och till omgivningen.

Trädets ursprung och sort finns angivna på namnlappen som är fäst på plantan. Misstanken om päronpest gäller endast plantor av det här partiet.

Insekter som pollinerar växter har kunnat sprida päronpesten från det smittade plantpartiet till omgivningen, eftersom en del av plantorna redan har hunnit blomma. Den som har köpt plantor av det smittade partiet ska därför ge akt på symtom på päronpest på andra värdväxter på den egna gården. De viktigaste värdväxterna för päronpest i Finland är äppel- och päronträd, oxbär, rönnar, häggmispel och hagtorn, rosenkvitten och aronia.

Skotten vissnar och svartnar

Det första symtomet är att angripna skott vissnar och böjs nedåt. Senare svartnar och dör skotten.De svartnade blommorna och frukterna sitter kvar på skotten.Vid varmt väder kan det utsöndras bakterieslem från den angripna växten. Hela trädet kan dö.

Vad ska man göra?

 - Om du har köpt en päronträdsplanta av sorten Pepi den här våren, kontrollera om du har köpt den från någon av de butiker som nämns på Eviras webbplats och som återkallelsen gäller. En länk till förteckningen finns nedan.
 - Kontrollera plantans ursprungsland och sort på namnlappen som är fäst på plantan. Det står EE, som betyder att produktionslandet är Estland, på namnlappen.
 - Kontakta inköpsstället och returnera hela plantan.

Om du upptäcker symtom på päronpest på andra växter i din trädgård, anmäl det till
Evira kasvinterveys /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Frågor besvaras av 
sektionschef Raija Valtonen, tfn 040 560 2510

 

Teman: