Risken för holländsk almsjuka värderas

25.3.2015

Livsmedelssäkerhetsverket Evira värderar under år 2015 den risk som holländsk almsjuka kan orsaka för Finland. Sjukdomen orsakas av en svamp och angriper almar. I många länder har den förstört de europeiska almarna. Sjukdomen förekommer i alla andra EU-medlemsländer.

”Holländsk almsjuka kunde ta död på almar i parkerna och sjukdomen kunde också hota de nordliga almarnas genom. Sjukdomsrisken värderas för att det ska finnas beredskap att förhindra spridning”, säger specialforskare Salla Hannunen vid Evira.

Almar som angripits av sjukdomen vissnar, torkar och kan dö till och med under en enda sommar. Sjukdomen sprids av vissa barkborrar som förekommer i närheten av Finland vid Estlands nordkust, i Stockholmstrakten i Sverige samt söder om S:t Petersburg i Ryssland.

Sjukdomen kan bekämpas endast genom att avlägsna sjuka träd med rötterna. I dagens situation skulle det dock vara i praktiken omöjligt att utrota holländsk almsjuka, eftersom lagstiftningen inte ger myndigheterna möjlighet att kräva att sjuka träd måste förstöras. Utgående från en riskvärderingkan man överväga att ändra lagstiftningen.

Svampsjukdomen förekom sporadiskt i Finland på 1960-talet, men då lyckades man bekämpa sjukdomen.

I riskvärderingen utvärderas bland annat hur sannolikt sjukdomen kan spridas till Finland och hur stor skada den kan orsaka här.

Värderingen görs i samarbete med Helsingfors stad och Naturresursinstitutet. Resultaten av värderingen kommer att offentliggöras i oktober 2015.

Läs mera om Holländsk almsjuka

Mer information:
specialforskare Salla Hannunen, tfn 040 350 9075

 

Teman: