Ryssland har godkänt import av utsädespotatis och plantor från Finland

16.1.2015

Ryssland har gett Finland importtillstånd för utsädespotatis för våren 2015. Finland är det första EU-land som har fått det här tillståndet. Från Finland får också växtplantor exporteras till Ryssland.

Den ryska gränsen är inte allmänt öppen för import utan de partier av utsädespotatis som ska importeras har på förhand anmälts till Ryssland och har fått godkännande för export. Ryssland beviljade importtillstånd på basis av ett inspektionsbesök i Finland, prover som då togs och de tilläggsutredningar som Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gett.

Liksom år 2014 måste de EU-länder som vill exportera utsädespotatis förhandla om exportens tekniska detaljer direkt med Ryssland.

Från EU-området har potatis och plantmaterial inte fått exporteras till Ryssland sedan början av juli 2013, eftersom Ryssland uppgav att karantänsskadegörare upprepade gånger hade hittats i partier som levererades från EU-länder.

Fortfarande importförbud för matpotatis till Ryssland

Sommaren 2014 sände jord- och skogsbruksministeriet ett brev till Rysslands myndigheter om möjligheterna att exportera matpotatis. I december meddelade också potatisexportörer till Rysslands myndigheter att de vill exportera potatis.

I svaret som sändes till Evira meddelade den ryska myndigheten för veterinärmedicin och växthälsa att Ryssland kan diskutera arrangemangen för import av matpotatis från Finland endast med tillstånd av Europeiska kommissionen.

Importtillstånd för plantmaterial

Sommaren 2014 beviljade Ryssland importtillstånd också för plantskoleväxter på basis av ett inspektionsbesök i Finland och de tilläggsutredningar som Evira har gett. Importtillståndet gäller endast några plantskolor som då inspekterades.

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, enheten för växthälsa
tfn 040 704 9607

 

Teman: