Skogsskadegörare som fripassagerare i träförpackningar våren 2015

29.6.2015

I Livsmedelssäkerhetsverket Eviras inspektioner hittades farliga växtskadegörare i växthusodlingar och i utländska importvarors träförpackningar under vårsäsongen 2015. I odlingar av sommarblommor hittades en virussjukdom som är ny i Finland.

I förpackningsmaterial av trä i ett varuparti som importerades från USA hittades tallvedsnematoder. Tallvedsnematoden är en växtskadegörare som är farlig för barrträd. Den är en mikroskopiskt liten rundmask som kan upptäckas i laboratorieundersökninger av spånprover av trä.

Asiatiska långhorningar hittades två gånger i träförpackningar med stenvaror som importerades från Kina. Den ganska stora, mörka skalbaggen utvecklas från ägg till larv och vidare till puppa inne i stammen på lövträd. Gnagda spånor från larvgångarna avslöjar förekomsten av asiatiska långhorningar. Stora hål i trädstammen är ett tecken på att fullvuxna långhorningar har grävt sig ut. Häckar och stödjevirke som används vid transport av kinesiska stenvaror kontrolleras extra noggrant över hela EU-området.

Alla träförpackningar som konstaterades vara angripna hade ISPM 15 -märkning. Märkningen anger att virket har behandlats för att ta död på skadegörare, men i de här fallen har behandlingen dock inte varit tillräcklig.

Om tallvedsnematoder och asiatiska långhorningar sprids till den finländska naturen leder det till ekonomiska förluster. Skadegörarna dödar träd och bekämpningen är dyr. Dessutom skulle virkesexporten försvåras.

Groundnut ringspot virus hittades för första gången i Finland

På en begoniaväxt i en odling av sommarblommor hittades Groundnut ringspot virus som inte tidigare har påträffats i Finland. Virusets spridningsväg utreds. Viruset är skadligt för jordnöt, paprika, sallat och tomat.

Insekten bomullsmjöllus och nekrosfläckvirus på balsamin förekom allmänt i växthusodlingar av sommarblommor. Skadegörarna utrotades till största delen innan försäljningssäsongen för sommarblommor inleddes. Bomullsmjöllus och nekrotiskt bladfläckvirus på balsamin är inte farliga för konsumenternas sommarblommor.

I grönsaksproduktionen hittades inga farliga växtskadegörare alls under våren.

Mer information om farliga växtskadegörare: 
Farliga växtsjukdomar och skadedjur  

Mer information:
överinspektör Jari Poutanen, tfn 040 845 4869 (växthusproduktion)
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607 (potatisproduktion och förpackningsmaterial av trä)
överinspektör Sari Haikola, tfn 040 687 6641 (import och export)

 

Teman: