Sök koloradoskalbaggar också på fjolårets potatisåkrar

31.7.2015

Koloradoskalbaggar har fram till slutet av juli 2015 hittats på totalt nio platser i Södra Karelen och Södra Savolax. Livsmedelssäkerhetsverket Evira framhåller att det nu är viktigt att kontrollera både fjolårets potatisåkrar och de skiften där potatis odlas i år.

Koloradoskalbaggar kom till Sydöstra Finland sommaren 2014. De skalbaggar som har hittats år 2015 härrör från de individer som kom hit i fjol somras och som har övervintrat.Under sommaren kan sydostliga luftströmmar föra med sig ytterligare nya skalbaggar.

”Nu är det viktigt att också kontrollera fjolårets potatisåkrar, där skalbaggar kan komma upp ur jorden, även om ingen potatis har satts där i år”, säger överinspektör Atro Virtanen vid enheten för växthälsa.

På de platser där koloradoskalbaggar förekommer har skalbaggens alla utvecklingsstadier funnits, dvs. ägg, larver och fullvuxna. För tillfället är det ganska lätt att upptäcka skalbaggarna på potatisblasten, eftersom blasten nu är jämnt grön. Det går fortfarande att utrota skalbaggarna innan den nya generationen av fullvuxna skalbaggar, som utvecklats från larverna, hinner gräva ned sig i jorden för att övervintra.

Anmäl observationer till journumret

Evira uppmanar alla som misstänker förekomst av koloradoskalbaggar att ringa till
journumret 040 801 4407 (säkrast kl. 9–20, även på veckosluten).

För inspektionerna och bekämpningen svarar Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) inspektörer. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar myndigheternas möjligheter att lyckas med sina bekämpningsåtgärder.

Lär dig känna igen den fullvuxna skalbaggen och larven

Den fullvuxna skalbaggen är ungefär en centimeter lång med tio svarta längsgående ränder på den gula ryggen. Skalbaggens larver är ungefär en centimeter långa och har välvd rygg. Larverna är orangeröda och på den mellersta delen av kroppen finns två rader med svarta prickar på sidorna. Larvens huvud är svart. Larverna rör sig och äter av potatisblasten hela tiden.

De fullvuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. Den avätna potatisblasten bildar härdar i beståndet och kan lättare urskiljas från den övriga blasten.

Mera information om och bilder av koloradoskalbaggar och förekomstplatser samt anvisningar för granskning och åtgärder: www.evira.fi/koloradoskalbagge

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607

 

 

Teman: