Vädret i Finland gynnsamt för spridning av päronpest

18.2.2015

Enligt en undersökning som Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gjort kan den farliga växtsjukdomen päronpest orsaka epidemier nästan överallt i Finland. Äppel och päron samt flera arter av prydnadsträd och -buskar är mottagliga för sjukdomen. Luftfuktigheten och temperaturen under blomningen är avgörande för om sjukdomen kan utvecklas till en allvarlig epidemi.

Fastän päronpest är en förödande sjukdom på förekomstområdena utvecklas allvarliga epidemier inte varje år. Evira undersökte hur ofta väderförhållandena i Finland kan göra det möjligt för en päronpestepidemi på äppelträd att utvecklas. Enligt resultaten kan epidemier utvecklas i södra Finland vart femte år och i mellersta och östra Finland nästan vartannat år. Enligt utredningen är vädret gynnsamt för päronpest ända upp till Rovaniemi.

”Det går inte att tänka att någon del av Finland skulle vara skyddad mot päronpest. Det finns inga bekämpningsmedel som är godkända för bekämpning av sjukdomen i Finland, så det enda sättet att bekämpa den är att förstöra angripna växter”, säger specialforskare Salla Hannunen vid Eviras forskningsenhet för riskvärdering.

I undersökningen användes modellen Maryblyt som fruktodlarna använder för att förutse förekomst av päronpest. Evira bedömde två äppelsorters mottaglighet för sjukdomen på 14 orter på basis av väderuppgifterna från de senaste 20 åren.

Päronpest för första gången i Finland 2014

Bakteriesjukdomen päronpest konstaterades för första gången i Finland på sensommaren 2014 i en päronodling på Åland. Sjukdomen kan smitta till många olika frukt- och prydnadsväxter, exempelvis äppel, päron, hagtorn och oxbär. Päronpest förekommer redan i alla andra EU-länder samt i Ryssland.

”På smittade skott utvecklas först nekrosfläckar, sedan vissnar och mörknar skotten. De slokande blomställningarna, vissnade bladen och skrumpna, svartnade frukterna sitter kvar på skotten. Då sjukdomen har hunnit långt ser träden ut som om de var svedda av eld”, säger Hannunen.

Sjukdomen sprids till nya områden främst via plantor som importeras från utlandet. Lokalt sprids sjukdomen av pollinerande insekter, fåglar och människor. EU har beviljat Finland rätt till skyddszon för päronpest. Därför utreder Evira årligen förekomsten av päronpest. Päronpest orsakar ingen fara för människornas hälsa.

Läs mer: 
Päronpest

Mer information:
specialforskare Salla Hannunen, tfn 040 350 9075

 

Teman: