Första fyndet av koloradoskalbagge i Kouvola

7.7.2016 09:26

Sommarens 2016 första koloradoskalbagge har påträffats i Kouvola. Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar alla potatisodlare att kontrollera potatisbestånden särskilt i Sydöstra Finlands område, där fynd gjorts också under tidigare år.

Koloradoskalbaggen påträffades första veckoslutet i juli i byn Saaramaa i Kouvola i Kymmenedalen. Det rör sig om en liten husbehovsodling, där skalbaggen under tidigare år inte påträffats. Alldeles intill har skalbaggar konstaterats senast för fem år sedan.

”Det är mycket sannolikt att skalbaggen förekommit på stället i fråga kanske i flera års tid. Det är också sannolikt att övervintrade skalbaggar kan dyka upp i potatisbestånden också på andra håll", säger överinspektör Atro Virtanen på Eviras enhet för växthälsa.

Individer som har övervintrat i Baltikum och Ryssland har redan kommit upp på potatisblasten, så skalbaggar kan följa med lämpliga luftströmmar från Finlands närområden. Risken för spridning av skalbaggar är störst i Sydöstra Finland och Södra Savolax. Beroende på luftströmmarna kan skalbaggar spridas till hela södra och östra Finland.

Observationer ska anmälas till journumret
Evira uppmanar alla som misstänker förekomster av koloradoskalbaggar att ringa till journumret 040 801 4407 (säkrast kl. 9 - 20, även på veckosluten). Under samtalet ger Evira anvisningar om vad man ska göra.

För inspektionerna och bekämpningen svarar Eviras och Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) inspektörer. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar myndigheternas möjligheter att lyckas med sina bekämpningsåtgärder.

Skalbaggen känns igen på de svarta längsgående ränderna
Vid den här tiden kan man hitta fullvuxna koloradoskalbaggar och efter mitten av juli också deras larver på potatisblasten. Den fullvuxna skalbaggen är ungefär en centimeter lång. På den gula ryggen finns 10 svarta längsgående ränder och den främre delen av ryggen är orange med svarta prickar.

De nykläckta larverna är cirka 1 - 2 millimeter långa och ganska mörka. Larverna utvecklas snabbt och den välvda ryggen blir snart orangeröd. Huvudet är svart och nedtill på vardera sidan har larven två rader med svarta prickar. En fullvuxen larv är drygt en centimeter lång.

De fullvuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. I beståndet bildar den avätna potatisblasten härdar som lätt kan urskiljas från den övriga blasten.

Mera information om och bilder av koloradoskalbaggen samt anvisningar vad man ska göra vid misstanke om förekomst av skalbaggar:

www.evira.fi/koloradoskalbagge

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607

Teman: