Hundar hjälper Evira i jakten på långhorningar

12.5.2016 11:14

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har prövat att använda två tyska hundar, som är certifierade för långhorningsjakt, som hjälp i sökandet efter asiatiska långhorningar.De utbildade hundarna kan känna lukt av långhorningar redan då inga symtom på trädstammen ännu syns.Ju tidigare långhorningarna hittas, desto färre träd måste fällas för att bekämpa skadegöraren.

Hundar som har fått luktutbildning har med gott resultat använts i andra länder för att hitta asiatiska långhorningar vid granskning av både lövträd, träemballage och plantskolor. Hundarna är skolade att känna lukten av långhorningar i olika utvecklingsstadier.

”Människor söker asiatiska långhorningar speciellt genom att studera trädstammar med kikare, varvid det är enklast att få syn på hål där långhorningar har kommit ut. Det är dock ett tecken på att en fullvuxen långhorning redan har hunnit spridas i området”, konstaterar överinspektör Atro Virtanen vid Eviras enhet för växthälsa.

I långhorningsjakten i östra Vanda har Evira under början av maj haft hjälp av hundarna Cara och Pauline,som är av rasen fransk spaniel.Hundarna, som har kommit till Finland från norra Tyskland tillsammans med sina ägare Angelika och Urs Falk Jensen, har fått luktutbildning i Österrike och är certifierade för jakt på asiatiska långhorningar.

I andra länder har långhorningsjakt med hjälp av hundar visat sig vara en effektiv metod, speciellt i de fall då det har gått att visa hundarna enstaka eller fristående träd som misstänks vara angripna av skadegörare. I ett mera skogbevuxet område är felmöjligheterna större. Evira har nu för första gången tagit hjälp av hundar och fått värdefull erfarenhet. För närvarande finns inga hundar som är certifierade för asiatiska långhorningar i Finland, men det har funnits intresse för sådan utbildning.

”Vi siktar på att i framtiden utnyttja hundar mera vid bekämpning av både asiatiska långhorningar och andra möjliga växtskadegörare. Aktörer som importerar riskmaterial till Finland kunde också utnyttja hundar i sin egen verksamhet”, säger Virtanen.

Arbetet fortsätter i Vanda

På industriområdet i Hålatallen i Vanda hittades levande asiatiska långhorningar, som förstör lövträd, hösten 2015. Undersökningarna och avverkningarna på det angripna området avslutades i februari 2016. Därefter har en kartläggningsplan för det avgränsade området utarbetats, med huvudvikt på platser där koncentrationer av lövträd finns på området. Som hjälp har Skogscentralens kartmaterial använts. Andra riskobjekt har kartlagts på basis av kartmaterial som Eviras riskvärderingsenhet har utarbetat.

”I Vanda har de riskkänsligaste objekten och träd som tidigare misstänkts vara angripna nu granskats. På vissa träd kan symtom identifieras först efter flera år, så området kommer att granskas på nytt under de kommande åren. Risken för nya fynd är störst närmast det angripna området, där vi nu har koncentrerat oss på att kartlägga lövträden”, konstaterar överinspektör Atro Virtanen.

Asiatisk långhorning är en skalbagge som är svår att utrota och som angriper levande, friska lövträd. De stora larverna lever inne i trädstammen och äter stora gångar i stammen. Till slut dör hela trädet. För att hindra långhorningar från att spridas måste lövträden fällas på ett stort område.

Misstankar om asiatiska långhorningar är det alltid skäl att anmäla till Evira kasvinterveys@evira.fi. Det är bra att bifoga fotografier till anmälningarna, eftersom de gör det lättare att undersöka observationerna.

 

 

Ladda ner bilden

Ladda ner bilden

Angelika Jensen och Cara på jakten. (Bild: Perttu Saralampi / Evira)

Läs mer:

www.evira.fi/sv/langhorningen

Video på Youtube

 

Mer information:

överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607

Teman: