En larv av asiatisk långhorning var fripassagerare i en träförpackning för stenvaror

15.8.2017 08:38

Livsmedelssäkerhetsverket Evira hittade en levande larv av asiatisk långhorning i träemballage som använts för stenvaror som importerats från Kina. Fyndet gjordes i Nyland i slutet av juli. Asiatisk långhorning är en farlig skadegörare på lövträd. Förpackningsmaterialet av trä flisas och bränns upp.

Den levande larven fanns inne i de kinesiska stenvarornas underlägg av trä. Inspektörerna upptäckte först spånor som larven förorsakat på ytan av underlägget och därför undersöktes partiet med stenvaror närmare. En hund som är skolad att identifiera doft av asiatiska långhorningar kände sådan doft i spånorna som larven hade förorsakat.

Asiatisk långhorning kommer från Kina och förekommer i Asien och Nordamerika. Den sprids från land till land genom att vara fripassagerare i förpackningar gjorda av trä. Långhorningar har redan lyckats sprida sig till lövträd i flera europeiska länder.

Asiatiska långhorningar hittades för första gången i Finland i naturen i Kungsbacka i Vanda 2015. Värdväxter för asiatisk långhorning är nästan alla inhemska lövträdslag.

Förutseende bekämpning sparar kostnader

Uppskattningsvis en fjärdedels miljon euro har använts för bekämpning av asiatiska långhorningar på förekomstområdet i Vanda. På området avlägsnades och förstördes lövträd på ett cirka tio hektar stort område. Transport av lövträd från området är begränsad och området och dess omgivning övervakas i ytterligare fem år.

Sommaren 2017 kontrolleras förekomsten av asiatiska långhorningar med hjälp av feromonfällor som lockar dem till sig. Dessa fällor används i Helsingfors, Kotka, Villmanstrand, Uleåborg, Raumo, Åbo och Vasa. Fällorna har förts till skogsområdena kring hamnarna dit långhorningar har kunnat komma via importgods. Inga asiatiska långhorningar har hittats i fällorna.

Runda utgångshål på lövträd

Asiatiska långhorningar som döljer sig kan bäst upptäckas med ledning av ungefär en centimeter stora, helt runda utgångshål på lövträd. Den stora, fullvuxna skalbaggens mellankropp är glänsande svart med vita prickar.

Det är skäl att anmäla misstänkta observationer till Evira på adressen kasvinterveys@evira.fi eller via anmälningssidan (på finska).

 

Vuxen skalbagge 2,5–3,5 cm lång

Larv

Larvgångar och gnagspån

 

Läs mera:
www.evira.fi/asiatisklånghorning

Mer information:
överinspektör Juho Kokkonen, tfn 0400 571 060

Teman: