Evira drar bort genmodifierade orangefärgade petunior från försäljning

27.4.2017 08:10

Uppdatering 22.6.2017: Sanguna Patio Salmon är inte en genetiskt modifierad sort.
Uppdatering 25.7.2017: Läs mera Genetiskt modifierade orangefärgade petunior och GM-petuniasorter

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har beslutat dra bort vissa frön och plantor av prydnadsväxten petunia från trädgårdsproduktionen, eftersom de orangefärgade blommorna har fått sin färg med hjälp av genteknik.De genmodifierade petuniasorterna har inte godkänts för odling i EU, så petuniaplantorna samt fröpartiet kommer att förstöras och de plantor som gått till vidarekultur återkallas från produktionen.De genmodifierade petuniorna orsakar ingen fara för människorna eller miljön.

I Eviras undersökningar konstaterades att ett parti med petuniafrön (African Sunset) samt åtta petuniasorter som redan växte som plantor var genmodifierade: Pegasus Orange Morn, Pegasus Orange, Pegasus Table Orange, Potunia Plus Papay, Go!Tunia Orange, Bonnie Orange, Sanguna Salmon och Sanguna Patio Salmon.

Sticklingar och frön av de genmodifierade petuniorna har importerats till Finland från Tyskland och Holland. I EU:s medlemsländer utreds om det finns genmodifierade petuniaplantor i större omfattning på marknaden.

Ingen fara för människorna eller miljön

De orangefärgade petuniorna orsakar ingen fara för människorna eller miljön. De kan inte spridas i Finlands natur. De är ettåriga, vilket innebär att petuniornas skott inte tål köld. Fröna kan inte heller övervintra.

Petunia är en rikligt blommande prydnadsväxt som är vanlig på sommaren. Blommorna är inte naturligt orangefärgade utan den nya färgen har åstadkommits med hjälp av genteknik.

För att genmodifierade växter ska få komma ut i odling och försäljning inom EU-området krävs godkännande enligt ett särskilt förfarande. För de genmodifierade petuniorna har inget tillstånd ansökts i EU och de har inte godkänts för import, odling eller försäljning i något medlemsland.

I EU har endast en genmodifierad majssort godkänts för odling. Några genmodifierade blå sorter av nejlika har godkänts i EU för användning endast som snittblomma, men de får inte odlas i EU-länderna. Genmodifierad majs, soja och raps, som är godkända i EU, får föras in på EU-området för att användas i foder och livsmedel.

Alla genmodifierade produkter ska ha märkningar som anger att genteknik har använts så att konsumenterna kan identifiera sådana produkter.

Mer information:
Överinspektör Kim Tilli, tfn 0400 808 521 (tillsyn)
Specialforskare Annikki Welling, tfn 040 481 2270 (laboratorieundersökningar)

Läs mer:
Genetiskt modifierade produkter (Evira.fi)
Gentekniknämnden: Aktuellt (på finska)

Teman: