På skogsmässan ges information om hur skogsskadegörare sprids

7.11.2017 11:26

Livsmedelssäkerhetsverket Evira är med på skogsmässan i Helsingfors mässcentrum 10 - 12.11.2017.Välkomna för att få information om hur farliga skogsskadegörare såsom asiatiska långhorningar och tallvedsnematoder sprids.

Asiatiska långhorningar, tallvedsnematoder och många andra skadegörare sprids från land till land exempelvis via plantor och förpackningsmaterial av trä. Det är arbetsdrygt och dyrt att bekämpa skadegörare. Därför försöker man via lagstiftning och internationella avtal hindra dem från att spridas. Observationer som människorna meddelar om är också viktiga, eftersom de hjälper myndigheterna att påbörja bekämpningsarbetet så tidigt som möjligt.

På bioekonomiavdelningen 6b50 träffar du förutom Eviras sakkunniga också experter från jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket, Forststyrelsen, Finlands skogscentral och Finlands viltcentral. Med bioekonomi avses hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.

Skogsmässan är avsedd för skogsägare, fackfolk i skogsbranschen samt alla som rör sig i skogen.

Mer information om mässan finns på http://metsa.messukeskus.com/

Mer information:
överinspektör Liisa Vihervuori, tfn 0400 571 060

 

Teman: