Sjukdomen Phytophthora ramorum har påträffats på rhododendron i Heinola – kontrollera plantor du köpt

11.9.2018 10:58

Livsmedelssäkerhetsverket Evira hittade sjukdomen Phytophthora ramorum på rhododendron i en park i Heinola i augusti 2018. Sjukdomen räknas som en farlig växtskadegörare, och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland (NTM) beslutade att smittade växter ska förstöras. Sjukdomen hittades inte på andra växter i parken, vilket tyder på att rhododendronplantorna sannolikt var angripna redan då de planterades våren 2017. Växterna hade skaffats från en plantbutik och de kom ursprungligen från Tyskland.

NTM-centralen i Tavastland kommer att kontrollera värdväxter i parken och i dess näromgivning under de närmaste åren. På så sätt vill man försäkra sig om att sjukdomen inte kan spridas över ett större område.

Phytophthora ramorum dödar flera olika växtarter

I Europa får Phytophthora ramorum speciellt rhododendron att vissna, men den har också orsakat skogsskador. I Amerika är sjukdomen känd som plötslig ekdöd som tar död på ekar. Phytophthora ramorum kan också smitta till många andra växter såsom hästkastanj, syren och blåbär. Symtom på sjukdomen är att bladen och skotten blir bruna och vissnar. På träd orsakar sjukdomen fläckar med vätskeutsöndring på stammen samt att träden dör. Sjukdomen är inte skadlig för människorna.

I sitt tillsynsarbete upptäcker Evira rhododendron angripna av Phytophthora ramorum varje år, för sjukdomen förekommer i plantskolor inom EU-området. EU-kommissionen har bestämt att plantskolorna ska vidta åtgärder för att bekämpa sjukdomen, men i praktiken har åtgärderna inte varit tillräckliga.

Förutom i plantskolor har Phytophthora ramorum också orsakat skador exempelvis i Storbritanniens lärkträdsskogar. I Finland är upptäckten i Heinola den första på flera år utanför plantproduktionen eller plantbutikerna. I värsta fall kan sjukdomen börja spridas till vilda växter i naturen också i Finland och orsaka skador i skogar och på grönområden.

Köp friska plantor, förstör sjuka

Vid plantköp lönar det sig att se efter att de rhododendronplantor man köper ser friska ut. Om rhododendron på gården ser ut att vara i dåligt skick är det skäl att förstöra dem, för de kan vara angripna av Phytophthora ramorum. De förstörda växterna läggs i blandavfallet eller bränns. Angripna växter får inte läggas i komposten, eftersom sjukdomen kan spridas via kompostmyllan.

Om man misstänker att sjukdomen har spridits till flera värdväxter på gården kan en växtinspektör avgiftsfritt komma och ta prover. Meddela observationen till kasvinterveys@evira.fi och bifoga foton av de växter som har symtom. Man kan också sända prover från sin trädgård till Eviras laboratorium för undersökning på egen bekostnad.


Läs mer:
Symtom på Phytophthora ramorum samt dess värdväxter
Anvisningar om hur man sänder prover


Mer information:

överinspektör Paula Lilja tfn 050 430 3871

 

Teman: