JSM: Skyddad zon för bomullsmjöllus upphörde att gälla i Finland

15.6.2018

Finland har beslutat avstå från rätten till en skyddad zon för bomullsmjöllus som sprider växtvirus. Detta sker retroaktivt från och med den 1 maj. De särskilda krav som gäller införsel av växter till den skyddade zonen var inte tillräckliga för att stoppa spridningen av insekten till Finland. Av dessa orsaker finns det inte längre några grunder för myndighetsåtgärderna. I fortsättningen är odlarna skyldiga att förebygga risken för bomullsmjöllöss.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande.

Teman: