JSM: Skyddad zon för bomullsmjöllus ska upphöra att gälla i Finland

7.2.2018

Enligt jord- och skogsbruksministeriet tjänar den skyddade zonen som täcker hela landet inte längre sitt syfte och Finland kan avstå från rätten till zonen. Ministeriet föreslår för Europeiska kommissionen att Finland avstår från zonen sommaren 2018.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande.

Teman: