Försäljning och marknadsföring

På sidorna Försäljning och marknadsföring finns information som rör kraven på handel med växter, växtprodukter, trävaror, växtskyddsmedel och gödselfabrikat på EU:s inre marknad.