EU:s inre marknad inom förpackningsmaterial av trä

På EU:s inre marknad finns i allmänhet inga växtskyddskrav för förpackningsmaterial av trä, med undantag av Portugal. Träförpackningsmaterial som importeras från Portugal måste uppfylla kraven i standarden ISPM 15. Mer information hittar du under Införsel och utförsel > Förpackningsmaterial av trä.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS