Genetiskt modifierade orangefärgade petunior

Våren 2017 drog Evira bort från marknaden petuniafrön och -plantor, vilkas orange blomfärg hade åstadkommits genom genteknik. Genetiskt modifierade (GM) petuniasorter har inte godkänts för odling i EU.

I Eviras undersökningar kunde ett parti petuniafrön (African Sunset) och följande petuniasorter, som redan fanns i odling, konstateras vara genetiskt modifierade: Pegasus Orange Morn, Pegasus Orange, Pegasus Table Orange, Potunia Plus Papaya, Go!Tunia Orange, Bonnie Orange och Sanguna Salmon. Evira har testat flera sorter av petunior och petuniabesläktade växter. En del av dessa har konstaterats vara GM-positiva och en del GM-negativa. (Kolla listan)

'Sanguna Patio Salmon' konstaterades vara genetiskt modifierad i Eviras tester. Laboratorier i Nederländerna, Storbritannien och Frankrike, vilka också hade testat sorten, konstaterade dock att sorten är normal, dvs. den är inte genetiskt modifierad. Det felaktiga resultatet tros bero på sortförväxling, men 'Sanguna Patio Salmon' är alltså inte genetiskt modifierad.

Petuniaplantorna och -fröna hade levererats till Finland från Tyskland och Holland. I EU-medlemsländerna samt även på andra håll i världen utreds under våren och sommaren 2017, om genetiskt modifierade petunior skulle förekomma i större skala på marknaden. Hittills har minst 70 sorter konstaterats vara GM-positiva. Alla är inte orangefärgade, bl.a. röda, gul-brunrandiga, blå-vit-randiga, rosa och violetta sorter förekommer bland dessa.

Så här spårades de genetiskt modifierade petuniorna

  • gentekniknämndens anmälan om misstanken (om GM) 15.3.2017
  • Eviras förslag om provtagning och testning 23.3.2017
  • provtagning 27.3.– 3.4.2017
  • testresultaten blev klara 21.4.– 26.4.2017
  • besluten gavs till plantleverantörerna 21.4.2017, 24.4.2017 och 26.4.2017
  • plantleverantörerna meddelade om slutförd återkallelse 22.– 24.5.2017
  • ett ytterligare resultat från Storbritannien (Fera) för ett plantparti som skickats till Finland 1.6.2017
  • beslutet för sorten 'Maui Sands' gavs till plantleverantören 7.6.2017

Metoderna i laboratorieundersökningarna

Eviras laboratorieanalyser baserade sig på metoden som beskrevs i artikeln av Meyer et al. (1987) om en genöverföringshändelse, som antogs finnas i bakgrunden till de GM-petunior som nu undersöktes. DNA isolerades från petuniabladen med hjälp av ett DNA-isoleringskit och från proven analyserades förekomsten av GM-element med realtidig kvantitativ PCR. Förekomsten av följande element testades: 35S promotor (p35S), NOS promotor (pNOS) och NPTII genen samt kopplingen mellan NOS promotorn och NPTII genen (pNOS-NPTII). De växter som testades som positiva innehöll alla dessa element, vilka normalt inte förekommer i dessa växters genom, och de konstaterades vara genetiskt modifierade.

De petuniasorter som testades positiva för innehåll av GM-element avlägsnades från marknaden och produktionen och gavs order om att de skulle förstöras. Besluten gällde också alla de trädgårdar som köpt/emottagit av dessa plantor. Bortskaffandet av plantorna rekommenderades göras genom kompostering i enlighet med Gentekniknämndens instruktion 3/6/2009.

Beställ inte genetiskt modifierade petuniafrön eller -plantor

Sorter i produktionen kommer att testas även i fortsättningen, och sorter utan odlingstillstånd får inte odlas eller säljas i fortsättningen heller. Till Eviras kännedom har inte kommit, att någon aktör skulle ha anhållit om tillstånd att odla GM-sorter.

Genteknik i växtförädlingen

De första genetiskt modifierade petuniasorterna åstadkoms redan på 1980-talet, men de såg inte ännu lockande ut för konsumenter.

Trots att det i framkorsning av petuniasorter tydligen har använts av dessa ursprungliga orangefärgade sorter eller deras avkomma, har vetskapen om deras GM-innehåll uppenbart gått förlorad. Växtförädlarna har knappast medvetet använt genetiskt modifierat material med tanke på de stora skador som orsakats av GM-uppståndelsen.

Genetiskt modifierade petunior orskar ingen fara för människor eller miljön

De orangefärgade petuniorna kan inte spridas i Finlands natur. De är annueller, dvs. petuniaskotten tål inte frost. Dess frön kan inte heller övervintra.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Teman: