Försäljning och marknadsföring av gödselfabrikat

Här får du information om försäljning och marknadsföring av gödselfabrikat, inklusive handel på EU:s inre marknad.

Aktörer som tillverkar eller importerar gödselfabrikat eller släpper ut dem på marknaden ska registrera sig i det register som förs av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Anmälningsskyldigheten gäller inte detalj- och partiaffärer som säljer gödselfabrikat som andra har importerat eller tillverkat.

Mer information om tillverkningen av gödselfabrikat finns i avsnittet Odling och produktion. Frågor kring import ingår i punkten Import och export.

 

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS