EU:s inre marknad av matpotatis

Potatis som marknadsförs i Finland och EU ska förses med producentens eller packarens växtskyddsregisternummer. Kravet gäller all potatis oberoende av förpackningsformen, såväl matpotatis som fabrikspotatis. Växtskyddsregisternumret för utsädespotatis ska stå i det växtpass som har kopplats till försäkringsintyget.

För utsädespotatis förutsätter växtpasset officiella inspektioner och certifiering. Syftet med det växtskyddsregisternummer som används vid marknadsföring av annan potatis är att göra det möjligt att spåra potatispartiet. Registernumret visar att den ifrågavarande aktören finns i växtskyddsregistret. Den finns inga egentliga inspektions- och testningskrav för annan än utsädespotatis som marknadsförs i EU, men i potatis får inte förekomma farliga växtskadegörare.

Inspektörerna vid Evira och ELY-centralerna gör årligen kartläggningar av växtskadegörare i potatisodlingar. För potatispartier som marknadsförs på EU:s inre marknad görs marknadsövervakningsinspektioner genom stickprov för att kontrollera att det inte förekommer skadliga växtskadegörare i dem. Om det förekommer växtskadegörare bestämmer övervakningsmyndigheten att potatispartiet på behörigt sätt ska utrotas.

Kostnader och förluster som orsakas av utrotningen ligger på varuinnehavarens ansvar. Kvalitetskraven för den finländska matpotatisen ställs i förordningen om matpotatis. Förordningen om matpotatis är nationell så kraven i den gäller inte de matpotatispartier som marknadsförs i andra EU-länder.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS