Kottar och frö

Skogsodlingens fröbehov uppgår årligen till 10 000–12 000 kg. Den största delen av fröna används vid skogssådd av tall. Plantskolornas fröbehov är ungefär 1 500 kg.

Skogsträdsfrön samlas huvudsakligen in på fröodlingar som grundats för fröproduktion och genom insamling från frötäktsbestånd i ekonomiskogar som anvisats av skogsfackmän i samband med avverkningar. På den här sidan hittar du information om kraven på insamling av kottar och frön.