Information för marknadsföraren av kottar

Marknadsföraren ska vara antecknad i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial som upprätthålls av Evira.

Det är inte tillåtet att klänga kottpartier från olika härkomstområden i samma parti.

Alla kottpartier ska vara försedda med numret på fröinsamlingsanmälan och en kottetikett som kan skrivas ut från informationssystemet MEVI i samband med inlämning av anmälan om fröinsamling.

Marknadsföraren ska föra bok över de kottar han köpt och marknadsfört. Av produktionsbokföringen ska framgå följande information:
- leverantören av skogsodlingsmaterialet (namn eller firma)
- av vem skogsodlingsmaterialpartiet har köpts
- mängden skogsodlingsmaterial
- informationen på kottetiketten
- information om till vem skogsodlingsmaterialpartiet har markandsfört
- mognadsåret för fröenheter (produktionsbokföringen kan föras enligt mognadsår)

Produktionsbokföringen ska förvaras i 10 år.