Kottetikett

Till kottpartier ska bifogas en kottetikett eller en annan handling som innehåller information enligt lagen om handel med skogsodlingsmaterial. Etiketten får du ur informationssystemet MEVI när du har lämnat in en anmälan om fröinsamling och Eviras inspektör har godkänt den.

Det är bra att foga en kottetikett till varje säck eller container med kottar. Varje separat säck eller container ska minst vara försedd med beteckningen för anmälan om fröinsamling. Med hjälp av beteckningen är det möjligt att entydigt identifiera kottpartierna.