Kvalitetskrav som gäller frön

Artrenheten hos ett fröparti som säljs ska vara minst 99 procent. Med artrenhet avses andelen frön av den art som säljs av vikten för rena frön.