Växtpass

Nästan alla plantproducenter av skogsträd och fröklängare måste ha växtpass. De ska vara införda i växtskyddsregistret. Aktörer som hör till registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial är automatiskt också införda i växtskyddsregistret. I växtskyddsregistret användssamma nummer som i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial.

Med undantag av björkplantor ska alla andra viktigaste skogsträdsplantor och tallfrön förses med anteckningar i växtpasset i enlighet med lagar och förordningar när de säljs till andra aktörer eller skogsägare. Du hittar ett exempel på en plantetikett i den högra navigeringsbalken på denna sida.

 Växtpasskraven granskas i anslutning till att verksamhetsstället inspekteras. Enligt kraven ska den sköter en plantskola eller ett kottlager känna till när växtpass ska användas vid marknadsföringen av skogsodlingsmaterial (se vidstående tabell). Vidare ska aktören kunna redogöra för var partierna med skogsodlingsmaterial finns. För små objekt räcker det med en muntlig beskrivning, men när objekten är större behövs en karta eller ett schema. Växtpasset för skogsodlingsmaterial som tagits emot av andra aktörer ska förvaras i minst ett år. Dessutom ska aktören följa med förekomsten av växtförstörare.

 

Växter för vilka krävs växtpass på EU:s inre marknad

NAMNET

VÄXTPASS

 

Vetenskapligt

Svensk

Yrkesmäs.

odling

Parti-

förs.

Obs.

Abies

Ädelgranar

A,P,T

   

Larix

Lärkträd

A,P,T

   

Picea

Gran

A,P,T

   

Pinus

Tall

A,P,T,S

   

Populus

Asp, poppel

A,P,T

   

Pseudotsuga

Douglasgran

A,P,T,S

   

Quercus

Ek

A, P,T

   

Sorbus

Rönn

A, SP,T

A,L,T

ZP/A, E, F, FI,

IRL, I, P, UK

Tsuga

Hemlock

A, P,T

   

A =container- och täckrotsplantor
L= snittblommor och -kvistar

P = sticklingar

S =frön SP = pollen T = plantor

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS