Lagstiftningen om skogsodlingsmaterial

Du hittar information om lagstiftningen som gäller handel med skogsodlingsmaterial på vår webbplats under

 Växter > Odling och produktion > Skogsodling > Lagstiftning