Plantor av skogsträd

Från plantskolorna för skogsträd har årligen levererats omkring 160–180 miljoner plantor för skogsodling. Dessutom har 10–30 miljoner plantor importerats till Finland, huvudsakligen från Sverige.

På den här sidan har vi samlat information om de krav som lagar och förordningar ställer på plantodlare.