Plantor av skogsträd

Från plantskolorna för skogsträd har årligen levererats omkring 155–180 miljoner plantor för skogsodling. Dessutom har 6–30 miljoner plantor importerats till Finland, huvudsakligen från Sverige.

På den här sidan har vi samlat information om de krav som lagar och förordningar ställer på plantodlare.