Försäljning och marknadsföring av spannmål

På den inre marknaden omfattas spannmålen av kraven i livsmedels- och foderlagstiftningen. Dessa är till exempel begränsningar som rör förekomsten av främmande ämnen i livsmedel och råvaror samt en ankomstavi som ska göras enligt foderlagstiftningen då foderspannmål införs till Finland från EU eller från länder utanför EU.

Förutom myndighetskraven har aktörerna inom spannmålsbranschen egna kvalitetskrav.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS