Frågor och svar

1. Måste man föra register över försäljningen av små fröpåsar av grönsaksväxter? 
Skyldigheten att föra register gäller inte småförpackningar av grönsaksväxter, i regel påsar med mindre än 100 g, och inte heller utsädespotatis i mindre än 25 kg:s säckar.

2. Får jag för eget bruk hämta in utsäde av stråsäd eller vallväxter från ett annat EU-land? 
Ja, ingen anmälan behöver göras till Livsmedelssäkerhetsverkets utsädeskontrollenhet. Gällande stråsäd är det skäl att komma ihåg att fråga efter ett intyg om flyghavrefrihet för partiet.