Krav på växters sundhet av utsäde

Det får inte förekomma farliga växtsjukdomar eller skadedjur i utsäde som saluförs. Utsäde av bestämda växtarter ska ha ett växtpass när de saluförs på den inre marknaden i EU.

Utsäde av följande växtarter ska ha ett växtpass:

  • Bestämda lökar: Allium ascalonicum, Allium cepa och Allium schoenoprasum
  • Blålusern (Medicago sativa)
  • Solros (Helianthus annuus)
  • Tomat (Solanum lycopersicon)
  • Bönor (Phaseolus)
  • Betor (Beta vulgaris)
  • Dolichos
  • Bomull (Gossypium)

 

Mer information på vår webbplats

 

 

 

Teman: