Tillsynens inriktning i utsädeshandeln 2016

Livsmedelssäkerhetsverket Evira kontrollerar under år 2016 särskilt 

  • ocertifierat utsäde
  • registreringen av näringsidkare
  • packerier som har upphört med verksamheten
  • utsädespartier som marknadsförs i tidningar och på webben.


I Finland får endast certifierat utsäde marknadsföras.

Allt utsäde som producerats i Finland certifieras dvs. granskas officiellt vid Eviras regionala enhet i Loimaa. Evira ger akt på försäljningsannonser om ocertifierat, s.k. grått utsäde i tidningarna och på webben samt utreder anmälningar och tips om handel med grått utsäde.

Näringsidkare som marknadsför utsäde måste vara införda i Eviras register över näringsidkare. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) övervakar registreringen av aktörerna inom sina egna områden. Registreringen är avgiftsfri för aktörerna.

För förpackning av utsäde krävs tillstånd av Evira. En förteckning över godkända packerier finns på Eviras webbplats.

Utsäde är noggrant kontrollerat

Det utsäde som finns på marknaden i Finland är noggrant kontrollerat. Kontrollen är beroende på risken fokuserad på hela kedjan av utsädesproduktion. Evira kontrollerar att aktörerna i utsädeshandeln marknadsför endast certifierat utsäde, upprätthåller försäljningsregister över sin verksamhet och är registrerade i Eviras kontrollregister.

I tillsynen har Evira hjälp av NTM-centralerna och de kommunala myndigheterna. Importen av utsäde övervakas av tullen. Lagen om handel med utsäde reglerar verksamheten i anslutning till produktion, förpackning och marknadsföring av utsäde.

Mer information:

överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, tfn 029 530 5320
inspektör Terhi Puisto, tfn 029 530 4027