Registrering som marknadsförare av utsäde

En näringsidkare som bedriver packeriverksamhet, marknadsföring, import och export av utsäde ska göra en anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) om inledandet och avslutandet av sin verksamhet och om förändringar i den. Av anmälan bör framgå näringsidkarens namn, verksamhetsställe och kontaktuppgifter samt verksamhetens karaktär och omfattning. Anmälan om inledandet av verksamheten ska lämnas in till Evira senast 7 dagar före verksamheten inleds. Avslutande av verksamheten eller förändringar i den ska anmälas till Evira utan dröjsmål. Anmälan görs med Eviras blankett, som också kan beställas från Eviras utsädeskontrollenhet.

Evira upprätthåller ett nationellt register över näringsidkare som beviljats förpackningstillstånd samt över anmälningspliktiga näringsidkare som bedriver marknadsföring, import och export av utsäde.

Blankett: Anmälan om verksamhet i samband med marknadsföring, import och export av utsäde

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS