Försäljning av växter och växtprodukter

Försäljning av växter och växtprodukter

På dessa sidor hittar du information om försäljning av växter och växtprodukter på EU:s inre marknad.

Växter som uppfyller de krav på växthälsa, kvalitet och märkningar som ställs i lagstiftningen får fritt säljas på EU-området, dock med beaktande av de begränsningar som gäller skyddade zoner.

Inga farliga växtsjukdomar eller skadedjur får förekomma i produkterna. I plantmaterialet får inte heller förekomma andra växtskadegörare och dessutom ska materialet uppfylla de kvalitetskrav som ställs i lagen om plantmaterial. Vissa växtarter ska förses med växtpass och plantmaterial med plantintyg.

Inom EU:s skyddade zoner finns striktare krav på de växter som förs in i zonerna. Finland utgör en skyddad zon där flera farliga växtskadegörare inte förekommer.

Evira och ELY-centralerna övervakar växthälsan och användningen av märkningar genom stickprov i plantbutiker och grossistföretag som säljer trädgårdsprodukter.

För att förhindra spridningen av växtskadegörare har begränsningar inte utfärdats enbart för växter, utan också för färska frukter, bär och grönsaker, potatis, virke, förpackningsmaterial av trä och frön. För mer information om dessa krav, klicka på länkarna till vänster på sidan.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

Teman: