Information till privatpersoner – import av växter från EU-länder

På denna sida hittar du information om växter och växtprodukter som en privatperson får importera för eget bruk.

I allmänhet får en privat person fritt importera för eget bruk rimliga mängder växter och växtprodukter från EU-länder. Vissa växter har dock begränsningar även inom EU, så att växtsjukdomar och skadedjur inte ska sprida sig från ett land till ett annat.

Sättpotatis får importeras endast om den är certifierad och om dess garantibevis är försett med en ZP-märkning med vilken avses en skyddad zon för vit potatiscystnematod.

Eftersom Finland utgör en skyddad zon för päronpest i EU, får värdväxter till päronpest importeras till Finland endast från andra skyddade zoner eller från buffertområden. Växterna måste vara försedda med ZP-växtpass, som påvisar att de har producerats på områden som är fria från päronpest. Till exempel från Sverige får värdväxter till päronpest importeras endast från vissa plantbestånd och från Danmark får de inte importeras alls.

Värdväxter till päronpest är: äppelträd (Malus), päronträd (Pyrus), rönn (Sorbus), hagtorn (Crataegus), häggmispel (Amelanchier), oxbärsbuske(Cotoneaster), rosenkvitten(Chaenomeles), kvitten (Cydonia), mispel (Mespilus), japansk mispel (Eriobotrya), eldtorn(Pyracantha) och Photinia davidiana.

EU-länder:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Förenade kungariket
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

 

 

Teman: