Plantmaterial av trädgårdsväxter

Flera trädgårdsväxter är värdväxter till farliga växtsjukdomar eller skadedjur, och de flesta farliga växtskadegörare sprider sig med plantmaterial. Därför är det viktigaste sättet att förhindra farliga växtskadegörare från att sprida sig i trädgårdsproduktionen att försäkra sig om att plantmaterialet är rent.

I det plantmaterial som säljs får inte förekomma farliga växtsjukdomar eller skadedjur eller andra växtskadegörare (s.k. skadegörare på plantmaterial). Dessutom måste plantorna uppfylla de krav som ställs i lagen om plantmaterial.

För att säkerställa spårbarheten måste plantmaterialet förses med växtpass och plantintyg. Plantbutikerna, grossistföretagen och förmedlarna är skyldiga att registrera sig i växtskydds- och plantmaterialregistret.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

 

Teman: