Certifierade plantor

Certifierade plantor produceras i enlighet med en certifierad produktionsmetod. Målet är ett plantmaterial fritt från växtskadegörare. Produktionen kontrolleras och testas för att säkerställa plantornas renhet. Information om certifierad plantproduktion: Odling och produktion > Plantor av trädgårdsväxter > Certifierad plantproduktion.

Försäljningen av certifierade plantor avviker från vanliga plantor i fråga om märkningar. Plantintygen och etiketterna för certifierade plantor ska innehålla vissa märkningar som avviker från vanliga växter.