Etiketten för plantor

Inom detaljhandeln med plantor av trädgårdsväxter används så kallade etiketter. Etiketten ersätter växtpasset inom detaljhandeln och ger detaljhandelskunden de viktigaste uppgifterna om växten.

Etiketten är en lapp, spjäla, dekal eller motsvarande som har fästs på växten. Etiketten innehåller följande uppgifter:

  • Växtens finskspråkiga eller svenskspråkiga namn
  •  Växtens vetenskapliga namn
  • Sort eller växtgrupp
  • Ursprungsland
  • Säljarens eller odlarens namn

 

Separata etiketter ska fästas på prydnadsväxter med vedartad stam, frukt- och bärväxter, perenner, mångåriga blomsterlökar, knölar osv. samt plantor av grönsaksväxter. För grönväxter, kruk- och gruppväxter samt blomsterlökar för drivning behövs endast en gemensam namnskylt med växtens namn.

Märkningar används också vid postorderförsäljning och internethandel
Etikettuppgifterna måste anges även då köparen inte kan se de växter som säljs, såsom vid postorderförsäljning eller internethandel. Då anges även sorteringsuppgifter utöver de ovannämnda uppgifterna, dvs. växternas försäljningsstorlek eller -ålder. I fråga om grönväxter, kruk- och gruppväxter samt blomsterlökar för drivning ska växtens namn anges i förteckningen eller på internetsidorna.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS