Krav på plantmaterialets sundhet

I plantmaterialet får inte förekomma farliga växtsjukdomar eller skadedjur. Växtskadegörare som förekommer i trädgårdsväxter på friland är till exempel päronpest, plötslig ekdöd samt rödröta. Växtskadegörare som förekommer i växthusväxter är till exempel bomullsmjöllus samt flera virus. Information om farliga växtskadegörare hittar du under Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Farliga växtsjukdomar och skadedjur.

Förutom farliga växtskadegörare får inga andra sådana växtskadegörare förekomma i det plantmaterial som säljs som kan störa plantans kvalitet och användbarhet (s.k. skadegörare på plantmaterial). Plantmaterialet får inte heller innehålla strandfäne eller andra mångåriga ogräsväxter i betydande omfattning.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

 

Teman: