Kvalitetskrav på plantmaterial

Både de plantor som säljs för professionell fortsatt odling och de som säljs till konsumenter måste uppfylla de kvalitetskrav som ställs i lagen om plantmaterial. Kraven är följande:

  • Partiets homogenitet, typisk för växtarten och -sorten.
  • Plantorna är normalt utvecklade med beaktande av art- och sortegenskaperna samt utvecklingsskedet. Rötterna är friska.
  • Inga skador som orsakats av en för hög eller låg temperatur.
  • Inga betydande köldskador eller mekaniska skador som stör den senare utvecklingen får förekomma i plantmaterialet.
  • Normal saftspänning.
  • Krukplantorna har rotat sig. Barrotsplantorna är i vilotillstånd.
  • I normala förhållanden och rätt planterad och skött rotar sig och börjar växa.
  • Frönas groningsförmåga är tillfredsställande.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

 

Teman: