Sortlista och beskrivningar av frukt- och bärväxter

Europeiska unionens nya bestämmelser om marknadsföring av frukt- och bärväxter förutsätter att sorter i certifierad plantproduktion från och med 1.1.2017 ska vara registrerade i den officiella växtsortlistan i något EU-medlemsland eller alternativt ska de ha växtförädlarrätt. Sorter som marknadsförs bara i Finland ska vara registrerade  från och med 1.1.2019. Registrering i sortlistan förutsätter en sortbeskrivning enligt direktivet. I Finland kommer också andra än sorter av certifierat plantmaterial att registreras i den nationella växtsortlistan.

Sorter som marknadsförs enligt minimikraven för plantmaterial (CAC-material) ska ha en sortbeskrivning enligt direktivet 1.1.2017. Om CAC-material marknadsförs endast i Finland krävs en sortbeskrivning från 1.1.2019.

EU:s sortregister FRUMATIS och Finlands nationella sortlista över plantmaterial för trädgårdsväxter

Europeiska unionens sortregister FRUMATIS innehåller uppgifter från samtliga EU-länder om frukt- och bärsorter som är officiellt registrerade i de nationella sortlistorna. På EU-kommissionens webbplats om sortlistor, databaser och informationssystem finns en länk till FRUMATIS.

Finlands nationella sortlista över plantmaterial för trädgårdsväxter förs av Evira och upptar förutom sorter som är officiellt registrerade i Finland även sorter som endast uppfyller de nationella kraven

Bestämmelserna gäller följande släkten och arter av frukt- och bärväxter

 • kastanjeträd (Castanea sativa Mill.)
 • Citrus (L.)
 • hasselbuske (Corylus avellana L.)
 • kvittenträd (Cydonia oblonga Mill.)
 • fikon (Ficus carica L.)
 • dvärgapelsinträd (Fortunella Swingle)
 • jordgubbsplanta (Fragaria L.)
 • valnötsträd (Juglans regia L.)
 • äppelträd (Malus Mill.)
 • olivträd (Olea europae  L.)
 • pistaschträd (Pistacia vera L.)
 • Poncirus (Raf.)
 • mandelträd (Prunus amygdalus Batsch)
 • aprikosträd (Prunus armeniaca L.)
 • sötkörsbärsträd (Prunus avium L.)
 • surkörsbärsträd (Prunus cerasus L.)
 • plommonträd (Prunus domestica L.)
 • persikoträd (Prunus persica (L.) Batcsh)
 • japanskt plommonträd (Prunus salicina Lindley)
 • päronträd (Pyrus L.)
 • vinbärsbuske, krusbärsbuske (Ribes L.)
 • björnbärsbuske (Rubus L.)
 • tranbär, amerikanskt blåbär, lingon (Vaccinium L.)

Typer av sortbeskrivning

En officiell beskrivning är en sortbeskrivning enligt en testning som klargör sortens särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet (DUS-beskrivning). Ansökan om registrering görs hos Evira. Alla sorter som har beviljats växtförädlarrätt har en officiell beskrivning.

En officiellt erkänd beskrivning är en beskrivning som görs på Eviras blankettformulär och officiellt erkännande av beskrivningen ansöks hos Evira. 

Krav på plantmaterialets sortbeskrivning och registrering

Tabell med sammanställning av kraven på sortbeskrivning och registrering av plantmaterial avsett för skördeproduktion av frukt- och bärväxter (pdf)

Sorter son produceras i certifierad plantproduktion

Sorter av frukt- och bärväxter som produceras i certifierad plantproduktion ska vara registrerade i den officiella växtsortlistan senast 1.1.2017, om de marknadsförs annanstans i EU än i Finland. Om plantor marknadsförs endast i Finland ska sorterna vara registrerade senast 1.1.2019.

För godkännande i växtsortlistan krävs att sorten antingen har en officiell beskrivning eller för sorter som saluförts före 30.9.2012 en officiellt erkänd beskrivning.

Sorter som marknadsförs som CAC-material och som är av betydelse i yrkesmässig fruktproduktion eller som marknadsförs också annanstans i EU än i Finland

CAC-materialets sorter av frukt- och bärväxter ska ha beskrivningar som motsvarar bestämmelserna senast 1.1.2017, om de marknadsförs också annanstans i EU än i Finland. Om plantmaterialet marknadsförs endast i Finland krävs beskrivningar senast 1.1.2019.

Beskrivningen kan vara en officiell beskrivning eller för sorter som saluförts före 30.9.2012 en officiellt erkänd beskrivning.

Sorter som marknadsförs som CAC-material endast i Finland och som inte är av egentlig betydelse för yrkesmässig fruktproduktion

Sorter som marknadsförs som CAC-material endast i Finland och som har liten betydelse måste ha minst en officiellt erkänd sortbeskrivning från 1.1.2019.

Överenskommen arbetsfördelning för att utarbeta officiellt erkända beskrivningar

Naturresursinstitutet utarbetar en del av beskrivningarna med vilka officiellt erkännande ansöks. För andra sorter som aktörerna behöver utarbetar aktörerna själva beskrivningar.

Listor över sorter för vilka man har kommit överens om utarbetning av beskrivningar som ska godkännas officiellt

 Mer information

Frågor som rör sortbeskrivningar och registreringar: Tarja Hietaranta, tfn 050 344 3748, e-post: tarja.hietaranta@evira.fi

Beredning av de nationella bestämmelserna vid Jord- och skogsbruksministeriet: Johanna Nykyri, tfn 029 516 2471, e-post: johanna.nykyri.fi@mmm.fi

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

 Nationell lagstiftning:

Bestämmelser på EU-nivå: