Växtpass och plantintyg

Växtpass används för plantmaterial av vissa växtarter. De växtarter som enligt bestämmelserna måste förses med växtpass är värdväxter till farliga växtsjukdomar och skadedjur.Växtpass används huvudsakligen då plantmaterial säljs för professionell fortsatt odling. För vissa växtarter krävs växtpass även då plantmaterial säljs till ett annat företag för vidareförsäljning.

Plantintyg används alltid då plantmaterial säljs för professionell fortsatt odling eller till ett annat företag för vidareförsäljning. Inom detaljhandeln ska växterna förses med en kortare etikett, som innehåller nödvändiga uppgifter för detaljhandelskunden.
Ofta krävs både växtpass och plantintyg. Då kan dessa kombineras till en enda märkning. Med hjälp av uppgifterna i växtpassen och plantintygen kan de växtpartier i vilka det förekommer farliga växtskadegörare vid behov spåras och på så sätt förhindra växtskadegörarna från att sprida sig.

ZP-växtpass används inom skyddade zoner

Inom EU finns stater och områden som har definierats som skyddade zoner där det inte förekommer en viss farlig växtskadegörare. Då värdväxter till växtskadegörare införs från andra delar av EU-området till skyddade zoner tillämpas krav som är striktare än de allmänna EU-bestämmelserna. Som ett bevis på att kraven för skyddade zoner har uppfyllts måste värdväxterna till växtskadegörare förses med ZP-pass (förkortningen ZP står för skyddad zon).

Finland utgör en skyddad zon för sex karantänskadegörare: päronpest, bomullsmjöllus, bronsfläckvirus på tomat, rhizomania på sockerbetor, vit potatiscystnematod och koloradoskalbagge.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS