Rätt att använda växtpass och plantintyg

Ett företag som använder växtpass eller plantintyg beviljas rätt att använda dessa i samband med att det införs i växtskyddsregistret eller i efterhand på särskild ansökan.
Rätt att använda växtpass krävs om man säljer plantor av växtarter som förutsätter växtpass till professionell fortsatt odling eller till andra företag för vidareförsäljning (dvs. när plantor säljs till exempel till plantbutiker).

Rätt att använda plantintyg krävs för samma verksamhet som växtpass men plantintyg används för plantmaterial oberoende av växtart. Flera företag behöver rätt att använda både växtpass och plantintyg.

Ansökan om rätt att använda växtpass eller plantintyg görs på samma blankett som ansökan om registrering i växtskydds- och plantmaterialregistret. På blanketten antecknas vilken rätt man ansöker om.

I företag som har rätt att använda växtpass eller plantintyg görs årligen en inspektion av registreringsförutsättningarna. Då kontrolleras att företaget uppfyller de lagstadgade skyldigheterna för ett registrerat företag och att växtpass och plantintyg har använts på behörigt sätt.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS