Undantagstillstånd för forskningsändamål

Farliga växtsjukdomar eller skadedjur får inte transporteras inom EU-området, och växterna ska uppfylla kraven i lagstiftningen, t.ex. kraven på skyddsområden. Evira kan dock utfärda ett undantagstillstånd för vetenskaplig forskning, provändamål eller arbete med val av sort om det inte orsakar risk för spridning av växtskadegörare. Ytterligare information om undantagstillståndförfarandet hittar du under Införsel och utförsel > Införsel från länder utanför EU > Undantagstillstånd.