Virke

På den inre marknaden i EU har vissa krav gällande växtsundhet ställts på marknadsföring av virke. Företag som marknadsför barrträ (Coniferales) eller virke som hör till platan- eller kastanjesläktena (Platanus, Castanea) inom EU:s område ska registrera sig i Eviras växtskyddsregister.

Krav på värmebehandling gäller för barrträ som importeras från Portugal

På grund av risken för spridning av tallvedsnematoden måste barrträ och bark som importeras från Portugal till övriga länder inom EU:s område vara värmebehandlat. Partierna ska dessutom förses med ett växtpass.

Krav på skyddsområden för barrträ

Barrträ som exporteras till skyddsområden inom EU (Förenade Kungariket, Irland, Grekland och Korsika) ska vara avbarkat eller ugnstorkat. Om obehandlat barrträ med bark eller bark exporteras till ett skyddsområde måste virkespartiet ha ett växtpass. Avsändaren av virket måste kunna bevisa att virket eller barken har genomgått tillräcklig behandling för att förebygga barkborrar.

Särskilda krav på platan och kastanje

Lövträ som hör till platansläktet måste vara ugnstorkat eller avsändaren ska med ett växtpass bevisa att virket kommer ursprungligen från områden som man vet att är fria från svampsjukdomen Ceratocystis fimbriata.

Virke tillhörande kastanjesläktet som exporteras till Tjeckien, Grekland (Kreta, Lesvos), Irland, Sverige och Förenade Kungariket ska vara avbarkat eller ugnstorkat. Om kastanjeträ med bark eller bark exporteras till området ska man förse försändelserna med ett växtpass och bevisa att virket härstammar från områden som man vet att är fria från svampsjukdomen Cryphonectria parasitica.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS