Import och export av förpackningsmaterial av trä

Många skogs- och virkesskadedjur samt växtsjukdomar sprider sig via förpackningsmaterial av trä. Till exempel tallnematoden är ett skogsskadedjur som hör till de farliga växtförstörarna och som sprids via förpackningsmaterial.

För att förhindra spridningen av skogs- och virkesförstörare har man utarbetat standarden ISPM 15, i vilken fastställs kraven på förpackningsmaterial av trä som används i den internationella handeln. Kraven enligt standarden ska iakttas i både import och export.

Ett företag som tillverkar förpackningsmaterial av trä behöver en av Evira utfärdad märkningsrätt och ett kodnummer för att få använda en märkning enligt standarden ISPM 15 på förpackningsmaterialet.

På de här sidorna hittar du information om kraven gällande förpackningsmaterial enligt standarden ISPM 15 i internationell handel och om märkningsrätten för förpackningsmaterial av trä.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS