Export av förpackningsmaterial av trä till länder utanför EU

Vid export av förpackningsmaterial av trä till länder utanför EU ska man före exporteringen ta reda på vilka krav mottagarlandet ställer. Många länder kräver att förpackningsmaterial av trä som förs in i länderna uppfyller kraven på behandling och märkning enligt standarden ISPM 15.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

 

 

Teman: